Penwythnos Hyfforddiant Rhedeg Llwybrau Diarffordd Trail Running Challenge

Penwythnos Hyfforddiant Rhedeg Llwybrau Diarffordd

Fri 23 Apr 2021

Trail Running

26
Competitor Limit

Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu Outdoor Centre

Yr Hen Ysgol / The Old School

Rhyd Ddu

Caernarfon, Gwynedd

LL54 7TL

Event Stats

Distance

KM

0 Miles

Total Elevation

Elevation stats coming soon!

Elevation Chart

Elevation chart coming soon!

Entry Fee

£ 249

Difficulty: Moderate

Registration:

Briefing:

Start Time:

Cut Off Time: Sun 25th - 4:00 pm

Penwythnos Hyfforddiant Rhedeg Llwybrau Diarffordd

Dyddiad – Dydd Gwener 23ain – Dydd Sul 25ain o Fawrth 2021

Gyda Lowri Morgan a Gwesteion a’r Trail Events Co.

Rydym yn gyffrous iawn o allu cyflwyno ein penwythnosau hyfforddi rhedeg, i gyd yn y Gymraeg. Gwnewch bopeth yn Gymraeg … gan gynnwys rhedeg!

Ymunwch â ni am ddeuddydd (2 noson) o redeg llwybrau, dosbarth meistr, sesiynau hyfforddi a seminarau yn cael eu harwain gan y rhedwr a’r anturwr Lowri Morgan a thîm The Trail Events Co.

Mae Lowri yn redwr ultras eithafol o’r radd flaenaf. Mae hi wedi croesi swamps ac afonydd yn yr Amazon yn llawn piranhas; wedi brwydro drwy stromydd eira a gwyntoedd rhewllyd i gwblhau ac ennill yr Ultra 6633 yn yr Arctig. Mae wedi ennill gwobrywon BAFTA am ei gwaith cyflwyno ar y teledu ac mae’n cyflwyno’n rheolaidd ar y BBC ac S4C.

Bydd y gwersyll hyfforddi penwythnos o hyd yn ddelfrydol i’r rhai sydd am wella eu rhedeg, eu hyfforddi, magu hyder a byddwn yn teilwra i gwrdd a’ch gofynion gymaint ag y gallwn.

Bydd Lowri Morgan yn dod â rhai ffrindiau gyda hi i gynnig cyngor i chi yn amrywio o pilates i faeth

Wedi’i lleoli yng Nghanolfan Awyr Agored Rhyd Ddu, cewch gyfle i archwilio rhai o lwybrau anhygoel Eryri.

Dros y penwythnos byddwn yn ymdrin â:

Goresgyn anafiadau

Ceisio dioddefaint drwy redeg rasys ultra

Hyfforddiant – gwersi a ddysgwyd

Cymhellion rhedwr pellter hir

Cofleidio methiant / Ofn methu

Dyfalbarhad a phenderfyniad

Deall potensial

Grym eich meddwl

Dewrder a bod yn feiddgar

Pwysigrwydd Cydnerthedd

Y meddwl yn drech na’r milltiroedd

Dycnwch a dyfalbarhad ar ultra

Gwres ac oerfel

Bydd llety yng Nghanolfan Awyr Agored, Bunkhouse Rhyd Ddu gyda brecwast, cinio a phrydau nos wedi eu cynnwys. Ar ôl i chi gofrestru, cewch holiadur i’w llenwi a fydd yn rhoi mwy o syniad i ni ymlaen llaw am yr hyn rydych yn gobeithio ei gael o’r profiad/cwrs ac yna amserlen fanylach yn nes at y dyddiad.

Bydd arnoch angen-

Rhedeg dillad am 2 ddiwrnod (efallai y bydd 3-5 sesiwn wahanol dros y penwythnos)

Haenau o ddillad fydd yn atal y dwr

Esgidiau rhedeg llwybr

Haenau ychwanegol

Tortsh Pen

Byddwch yn cyrraedd ar y dydd Gwener am 5pm a gadael ddydd Sul am 5pm. Bydd y penwythnos yn llawn sgyrsiau/trafodaethau, hyfforddiant, rhedeg llwybrau ac wrth gwrs hwyl.

Byddwch yn mwynhau golygfeydd anhygoel ar y rhedfeydd tywysiedig hyn. Gyda dringfeydd caled a disgyniadau technegol byddwn yn dysgu popeth y mae angen i chi ei wybod am redeg llwybrau a sut i aros yn ddiogel ar y llwybrau.

Bydd y penwythnos yn addas i unrhyw un sydd am wella ei rhedeg, magu hyder a gwella’i dychnwch a dyfalbarhad ar y llwybrau a chyfle gwych i ddysgu.

Pris £249 (Prydau yn gynwysiedig)

Am fwy o wybodaeth peidiwch â phetruso cysylltu â ni ar [email protected]

www.trailevents.co                   www.lowrimorgan.co.uk             www.trailrunningwales.co.uk

Penwythnos Hyfforddiant Rhedeg Llwybrau Diarffordd Trail Running Challenge

The Route

Map coming soon

Checkpoint Info

At our checkpoints you will find water, squash, coke, electrolytes, sweets, crisps, nuts, chocolate, bananas, cake, new potatoes and other carby bits on the marathon and ultra checkpoints . We are trying to reduce the use of plastic so we ask runners to bring reusable cups for coke and squash.

Checkpoint Info
Coming Soon

Event countdown

Kit List

Parking

Parking available

Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu Outdoor Centre
Yr Hen Ysgol / The Old School
Rhyd Ddu
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7TL

Number & Timing Chip

Numbers and timing chip's are to be collected on the day of the event at registration.

Please make a note of your registration time for the distance you selected and make sure you arrive giving yourself enough time to register.

Please also make a note of your briefing time and ensure you attend the briefing.

Both the number and the timing chip have to be worn at all times during the event.

You also have the chance to rent GPS tracking units, which enable your friends and family to track you all the way around the course.

Signage

We use a number of signs during our events. Arrow markers are on a hi-viz reflective red with white arrow to mark the direction to be taken.

We advise runners to bring a map of the route with them on event day in case of emergencies. You can download the map and print it and you can download GPX files to your device.

What You Get

 • Trail Events Co large bespoke finishers medal
 • Trophies for first three male and female runners in each distance, plus a trophy for the first male and female over 50 in each distance
 • Energy refreshments at the checkpoints and finish line
 • Experienced medical cover – Medics (Mobile)
 • Friendly, personal assistants, advice and support
 • Fully Signed Course
 • Chip Timing
 • Free Professional Race Photos
 • Trail Events Co Snood
 • Also on offer:
 • Technical Running T-shirt (£15, or one free with your entry to the Dartmoor 50/100 event)
 • GPS tracking units (available at £20 per day for hire)

Camping

Camping

Staying at the:-

Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu Outdoor Centre
Yr Hen Ysgol / The Old School
Rhyd Ddu
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7TL

Full-board & accommodation

Trail Events Co Shop

The Trail Events Logo ‘established 2014’ Technical Tee – Comes in two colour options

£15.00

Combat Green | Blue

View Product

The Trail Events Co logo hoodie ‘Established 2014’ Comes in four colour options

£28.00

Charcoal | Grape | Pepper Red | Bright Royal

View Product

Trail Events Morf Snood – Comes in four colour options

£8.00

Midnight Camo | Arctic Camo | Bright Orange | Bright Pink

View Product

Sign up to our mailing list

We'll never, ever sell or share your details.